Privacy notice / Beskyttelse af personlige oplysninger

 1. Introduktion
  1. Egmont behandler persondata om dig, og derfor får du nedenstående oplysninger (Beskyttelse af personlige oplysninger).
 2. Dataansvarlig
  1. Story House Egmont A/S, Strødamvej 46, 2100 København, CVR-nr. 83 13 11 28, er den dataansvarlige. Det betyder, at vi er ansvarlige for dine personoplysninger.
 3. Formål med og grundlag for indsamling af personoplysninger
  1. Vi vil sikre, at dine personoplysninger alene indsamles og behandles i overensstemmelse med et eller flere af følgende formål:
   1. at levere nyhedsbreve, som du har tilmeldt;
   2. at besvare eventuelle spørgsmål eller indsigelser du måtte have;
   3. for at du kan deltage i konkurrencer eller kampagner;
   4. for at underrette dig om ændringer i vores ydelser;
   5. for at forbedre vores hjemmeside, produkter og tjenesteydelser;
   6. for at udarbejde profiler. For at give dig den bedste brugeroplevelse og målrettede henvendelser, vil Story House Egmont A/S anvende dine personoplysninger til at sende dig tilbud på vores produkter og service, som kan have din interesse baseret på din nuværende brug af Story House Egmont A/S’ produkter og ydelser. Story House Egmont A/S anvender dine personoplysninger til at evaluere bestemte personlige forhold om dig med henblik på analyse af dine præferencer, interesser og adfærd. Dine oplysninger vi behandler er: Oplysninger du giver ved profilopdateringer såsom køb, køn, alder, interesser eller børn, adfærd, når du færdes på Story House Egmonts sites (ALT.dk, Euroman.dk, Flipp.dk, MitBlad.dk, Fordel.dk eller i vores app), oplysninger om hvilke mails og artikler, du åbner eller læser, konkurrencer du deltager i, telefoniske opkald eller spørgsmål, du svarer på.
  2. Vores grundlag for behandling af dine personoplysninger er:
   1. Dit samtykke i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.
   2. Interesseafvejningsreglen i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Behandlingen af dine personoplysninger med henblik på profilering er nødvendig for, at Story House Egmont A/S kan forfølge en legitim interesse i form af målrettede henvendelser og en forbedret brugeroplevelse.
   Hvis grundlaget for behandling af dine personoplysninger er samtykke, så har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke.
  3. Vi opbevarer dine personoplysninger indtil samtykket tilbagekaldes, hvorefter du ikke længere vil modtage nyhedsbrev(e) fra os. Profiler slettes 2 år efter, at du har tilbagekaldt dit samtykke.
 4. Dine rettigheder
  1. Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til os via kontaktoplysningerne beskrevet i punkt 6 nedenfor.
  2. Du kan til enhver tid få indsigt i dine personoplysninger, anmode os om at få urigtige personoplysninger berigtiget, slettet eller ændret ved at rette henvendelse til os via kontaktoplysningerne beskrevet i punkt 6 nedenfor. Du kan også anmode os om, at behandlingen begrænses, dataportabilitet eller gøre indsigelser mod vores behandling af dine personoplysninger.
  3. Såfremt du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til Datatilsynet.
  4. Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger med direkte markedsføring som formål.
 5. Overførsel, overladelse og videregivelse af personoplysninger til tredjeparter
  1. Kun betroede medarbejdere, repræsentanter og leverandører med et arbejdsbetinget behov har, i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, adgang til dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at kunne levere en ydelse til os eller handle på vegne af os.
  2. Vi forbeholder os ret til at anvende eller videregive oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning, foretage undersøgelser i forbindelser med klager, besvare dine anmodninger eller i efterforskningsøjemed.
  3. Vi overfører, overlader og/eller videregiver dine personoplysninger angivet ovenfor til Facebook og Google med henblik på at sende dig målrettede henvendelser til de formål som er angivet i punkt 3 ovenfor. Overførsel, overladelse og videregivelse af personoplysninger til tredjeparter sker i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning. Vi sørger bl.a. for at indgå databehandleraftaler med vores databehandlere med henblik på at sikre, at personoplysninger alene bliver behandlet til de angivne formål og sikre passende sikkerhedsforanstaltninger.
 6. Kontaktoplysninger

  Såfremt du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til:

  Story House Egmont A/S
  Strødamvej 46
  2100 København Ø
  CVR-nr. 83131128

  Hvis du har en henvendelse vedr. persondata, beder vi dig kontakte os via denne hjemmeside: https://persondata.storyhouseegmont.dk/

  Har du generelle kommentarer eller spørgsmål i forbindelse med ovenstående retningslinjer, er du velkommen til at kontakte Story House Egmont A/S på tlf. 39 45 75 00.